• Mw. mr. Ilona Janssen

Mw. mr. Ilona Janssen

Mr. Ilona Janssen is sinds september 2021 als advocaat verbonden aan kantoor Dronkers & Dronkers Advocaten. Als strafrechtspecialist kan zij putten uit haar jarenlange ervaring bij het Arrondissementsparket Limburg en heeft om die reden een unieke en ervaren visie op het optreden van politie en justitie in uw strafzaak. Ze heeft gedurende haar carrière heel veel strafzaken gezien en behandeld, zowel binnen als buiten de zittingszaal. Hierdoor is ze in staat om op snelle en efficiënte wijze de juridische pijnpunten binnen uw strafzaak in kaart te brengen en zorg te dragen dat uw belangen goed vertegenwoordigd worden in het strafproces.