• mr. Frank Dronkers

mr. Frank Dronkers

Mr. Frank Dronkers is advocaat sinds 1992. Aan het begin van zijn carrière is hij advocaat geweest in Leeuwarden. Inmiddels is hij al jarenlang als advocaat actief in Roermond. Mr. Frank Dronkers behandelt jaarlijks vele (jeugd)strafzaken en behartigt de belangen van jongeren en hun ouders in zaken betreffende uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Als specialisatie houdt Frank zich ook bezig met zaken betreffende het psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz/Wzd).

Rechtsgebieden:
- (jeugd)strafrecht
- (jeugd)civiel recht (UHP/OTS)
- psychiatrisch patiëntenrecht

Frank is veelzijdig en op meerdere rechtsgebieden actief, waaronder strafrecht en arbeidsrecht. Als strafrechtadvocaat heeft hij meer dan zijn sporen verdiend in Roermond.

Frank staat bekend als een kundig en volhardend advocaat die tot het uiterste voor zijn cliënten gaat. Hij is uiterst creatief, welke eigenschap naast zijn doorzettingsvermogen met zich meebrengt dat hij het maximale uit een zaak weet te halen.

Frank heeft een specialisatieopleiding Strafrecht gevolgd bij het Pompe Instituut. Tevens is hij verbonden geweest aan het college van afgevaardigden van de Roermondse balie. Als auditor is hij jarenlang namens de Orde van Advocaten betrokken geweest bij de kwaliteitsbewaking van advocatenkantoren. Frank is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Neem contact op met Frank Dronkers.
U kunt 's avonds en in het weekend bellen op zijn mobiele nummer: 06-30018514.

Registratie Orde van Advocaten cf. art. 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur
Mr. Frank Dronkers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk - strafrecht
- Personen en Familierecht - jeugdbeschermingsrecht
- Strafrecht - jeugdstrafrecht
- Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.