Aansprakelijkheidsrecht

Als er schade is geleden, is de meest gestelde vraag: “Wie gaat dat betalen ?” Dronkers & Dronkers Advocaten kan in (dreigende) aansprakelijkheidskwesties uw belangen behartigen. Wij treden zowel op voor de eisende partij als ook voor degene die aansprakelijk wordt gesteld.


Indien iemand jegens u of uw onderneming gemaakte afspraken niet nakomt of iemand heeft naar uw oordeel onrechtmatig gehandeld, dan kan diegene worden aangesproken tot vergoeding van de schade. Vaak lukt het ons om zonder procedure tot een regeling te komen.

In het geval er niet vrijwillig wordt betaald, dan hebben wij ruime ervaring om met succes de zaak bij de rechter of arbiter voor te leggen. Als dat in uw belang is, kunnen wij met spoed - en soms zelfs binnen 24 uur – conservatoir beslag leggen.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Een heldere overeenkomst kan achteraf veel problemen voorkomen. Wij kunnen u vóór het aangaan van een overeenkomst goed adviseren welke risico's verbonden zijn aan een bepaald contract en zo mogelijk bepaalde risico’s uitsluiten of beperken.. Onderdeel van overeenkomsten zijn dikwijls algemene voorwaarden. Wij kunnen deze beoordelen of voor u opstellen. 

Wij adviseren, onderhandelen en procederen bij aansprakelijkheidskwesties. Wij staan alle partijen bij: van onderneming tot privé-persoon, van een verzekeringnemer tot verzekeraar.


Heeft u een vraag ? Tijd voor een kennismaking? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.