Personen- en Familierecht

Onder personen- en familierecht vallen bijvoorbeeld echtscheidingen, erfenissen, adopties, bewind, gezag, kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden, voornaamswijziging en achternaamswijziging.

In geval van echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt.

Meer weten ?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.