Strafrecht

Dronkers en Dronkers Advocaten houdt zich bezig met jeugdstrafrecht en meerderjarigen strafrecht. Hieronder vallen verschillende soorten strafzaken, zoals bijvoorbeeld vermogensdelicten, geweldsmisdrijven, Opiumdelicten en wegenverkeerswetdelicten.

De rechtsbijstand kan in verschillende fasen van vervolging worden verleend. Voorafgaand aan een oproep van politie en/of justitie voor een verhoor, tijdens de inverzekeringstelling, de bewaring, de voorlopige hechtenis en/of de uiteindelijke inhoudelijke behandeling van de zaak.

Wij zullen ons maximaal inzetten voor uw zaak. Wij vinden het contact met cliënten van groot belang. De behandelende advocaat is nauw betrokken bij de zaak. Het regelmatig bezoeken van cliënten is voor ons vanzelfsprekend.

Wij staan ook slachtoffers van misdrijven bij, die recht kunnen hebben op schadevergoeding en sinds enige jaren het recht hebben om in de strafzaak tegen verdachten van het desbetreffende misdrijf te worden gehoord.


Bij Dronkers & Dronkers Advocaten wordt u op vakkundige wijze bijgestaan. Wij staan vele cliënten bij op basis van een toevoeging.

Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan zijn soms vaste prijsafspraken zeer wel mogelijk.

Vragen ? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.