mr. Gijs Geerlings

Mr. G.G.J. (Gijs) Geerlings is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (specialisatie Strafrecht) en inmiddels alweer jarenlang werkzaam in de advocatuur én bij Dronkers en Dronkers Advocaten.

Mr. Geerlings houdt zich vooral bezig met het (jeugd)strafrecht. In strafzaken bij de politierechter, de kinderrechter en bij de meervoudige strafkamer kan mr. Geerlings u bijstaan, maar ook wanneer u (al dan niet vrijwillig) wordt uitgenodigd voor een gesprek met de politie of de officier van justitie. 

Ook voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke kwesties die raakvlakken hebben met het strafrecht kunt u bij mr. Geerlings terecht. Is er hennep in de woning aangetroffen en de verhuurder wil de huurovereenkomst ontbinden? Of wil de burgemeester uw woning sluiten? Schroom niet mr. Geerlings te bellen!

Daarnaast is mr. Geerlings bijzonder actief in woonwagenzaken. Komt de gemeente of woningstichting haar afspraken niet na of zijn er problemen met standplaatsvergunningen? U kunt altijd bij mr. Geerlings terecht! In de afgelopen jaren heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen gemeentes, woningcorporaties en hulpverleners waarmee hij voor u snel en efficiënt het beste resultaat kan bereiken. 

Als hobby beoefent mr. Geerlings de schietsport. Zijn speciale interesse gaat dan ook uit naar de Wet Wapens en Munitie en alle daarmee verwante regelgevingen en circulaires. Ook wanneer op dat gebied  juridische problemen onstaan, kan mr. Geerlings u uitstekend adviseren. 

Buiten kantooruren kunt u mr. Geerling bereiken op: 0645085393.