• mr. Gijs Geerlings

mr. Gijs Geerlings

Mr. Gijs Geerlings is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (specialisatie Strafrecht) en inmiddels alweer jarenlang werkzaam in de advocatuur én bij Dronkers en Dronkers Advocaten.

Gijs houdt zich vooral bezig met het (jeugd)strafrecht. In strafzaken bij de politierechter, de kinderrechter en bij de meervoudige strafkamer kan hij u bijstaan, maar ook wanneer u (al dan niet vrijwillig) wordt uitgenodigd voor een gesprek met de politie of de officier van justitie. 

Ook voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke kwesties die raakvlakken hebben met het strafrecht kunt u bij Gijs terecht. Is er hennep in de woning aangetroffen en de verhuurder wil de huurovereenkomst ontbinden? Of wil de burgemeester uw woning sluiten? Schroom niet hem te bellen!

Daarnaast is Gijs bijzonder actief in woonwagenzaken. Komt de gemeente of woningstichting haar afspraken niet na of zijn er problemen met standplaatsvergunningen? U kunt altijd bij hem terecht! In de afgelopen jaren heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen gemeentes, woningcorporaties en hulpverleners waarmee hij voor u snel en efficiënt het beste resultaat kan bereiken. 

Als hobby beoefent Gijs de schietsport. Zijn speciale interesse gaat dan ook uit naar de Wet Wapens en Munitie en alle daarmee verwante regelgevingen en circulaires. Ook wanneer op dat gebied juridische problemen ontstaan, kan Gijs u uitstekend adviseren. 

Buiten kantooruren kunt u Gijs Geerlings bereiken op: 06-45085393.