• mr. Gijs Geerlings

mr. Gijs Geerlings

Mr. Geerlings kenmerkt zich als een creatieve en sociale advocaat. Hij behandelt zaken op het gebied van het (jeugd)strafrecht en het civiele jeugdrecht (UHP/OTS). Daarnaast is hij gespecialiseerd in woonwagen gerelateerde zaken zoals huur- en vergunningskwesties.

Rechtsgebieden:
- (jeugd)strafrecht
- (jeugd)civiel recht (UHP/OTS)
- huurrecht

Gijs houdt zich vooral bezig met het (jeugd)strafrecht. In strafzaken bij de politierechter, de kinderrechter en bij de meervoudige strafkamer kan hij u bijstaan, maar ook wanneer u (al dan niet vrijwillig) wordt uitgenodigd voor een gesprek met de politie of de officier van justitie.

Ook voor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke kwesties die raakvlakken hebben met het strafrecht kunt u bij Gijs terecht. Is er hennep in de woning aangetroffen en de verhuurder wil de huurovereenkomst ontbinden? Of wil de burgemeester uw woning sluiten? Schroom niet hem te bellen!

Daarnaast is Gijs bijzonder actief in woonwagenzaken. Komt de gemeente of woningstichting haar afspraken niet na of zijn er problemen met de huurovereenkomst? U kunt altijd bij hem terecht! In de afgelopen jaren heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd binnen gemeentes, woningcorporaties en hulpverleners waarmee hij in dit soort zaken voor u snel en efficiƫnt het beste resultaat kan bereiken.

Als hobby beoefent Gijs de schietsport. Zijn speciale interesse gaat dan ook uit naar de Wet Wapens en Munitie en alle daarmee verwante regelgevingen en circulaires. Ook wanneer op dat gebied juridische problemen ontstaan, kan Gijs u uitstekend adviseren.

Buiten kantooruren kunt u Gijs Geerlings bereiken op: 06-45085393.

Registratie Orde van Advocaten cf. art. 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur
Mr. Gijs Geerlings heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk - strafrecht
- Personen en Familierecht - jeugdbeschermingsrecht
- Strafrecht - jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.