"Dronkers & Dronkers en de dronken aanklager”

18-01-2017 In het Nederlands rechtssysteem nemen politie en justitie een bijzondere plaats in. Het is hen toegestaan om verregaande inbreuken te maken op het dagelijks leven van burgers. Enkel zij hebben de macht om verdachten op te sporen en voor de strafrechter te dagen. Opsporing en berechting moeten daarom op een zorgvuldige wijze verlopen. Mijn ervaring is dat het met enige regelmaat fout gaat.