“De slachtofferjas!”

23-03-2015 Vandaag is het zover! U mag uw stem uitbrengen op de persoon/partij die volgens u in de
Provinciale Staten en in het Waterschap uw belangen het beste zal behartigen. Mogelijk heeft u vanochtend uw stem al uitgebracht of bent u van plan dit in de loop van de avond
nog te gaan doen. Ik adviseer u uw stem te laten horen, want ook deze uitslag speelt in het landelijke machtsspel wel degelijk een belangrijke rol. De uitslag wordt vertaald naar de Haagse politieke barometer en bovendien wordt de Eerste Kamer, een machtsfactor van betekenis, gekozen door de door u te kiezen leden van de Provinciale Staten.