“Tot de dood ons scheidt”

02-03-2015 Vergeving zou je kunnen je omschrijven als iemand niet meer aanrekenen wat jou als slachtoffer is aangedaan. Vergeving is een begrip dat regelmatig in de bijbel terugkomt, bij voorbeeld in het alom bekende “Onze Vader”. Gevraagd wordt dat God onze schulden zal vergeven, “gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”.