"Bronn van ellende"

18-08-2014 Mensen die hun financiën niet (meer) zelf kunnen regelen, kunnen de kantonrechter vragen een bewindvoerder te benoemen die hun financiën beheert. In veel gevallen werkt dat prima, maar helaas blijken ook bewindvoerders zelf hun taken soms beroerd uit te voeren.