“Huisje, boompje - verbod”

09-05-2014 Een maatregel waarmee wij op ons kantoor de laatste tijd veel in aanraking komen, is het
huisverbod. Het huisverbod is een juridisch instrument in de gereedschapskist van de burgemeester om aan personen die daartoe aanleiding geven, voor enige tijd het verbod op te leggen om naar huis terug te keren. De burgemeester baseert zich in dat kader op artikel 2 van de “Wet tijdelijk huisverbod”, dat stelt dat…