"Een ernstige ziekte"

09-05-2014 De pest was vroeger een groot probleem. Zo stierven er in Roermond in 1598 maar liefst 1.400 mensen aan deze ziekte. Dat was een kwart van de bevolking. Mensen die aan pest leden, werden, geïsoleerd en in een zogenaamd Pesthuis, buiten de stadsmuren geplaatst. Ieder contact met mensen die geteisterd werden door een pestepidemie was verboden; je riskeerde zelfs de dood door ophanging. De pestepidemie is terug van weggeweest.