"Op zoek naar rechtvaardige rechters"

05-05-2014 Het beroemdste schilderij in Nederland is natuurlijk de Nachtwacht. Ook de Belgen hebben een schilderij van een vergelijkbaar statuur: Het Lam Gods, geschilderd omstreeks 1432 door de gebroeders van Eyck. Het bestaat uit een twaalftal panelen. Het kunstwerk kent een avontuurlijk verleden. Een aantal panelen werd in de loop der tijd door midden gezaagd en sommige panelen werden afzonderlijk verkocht. Het was achtereenvolgens oorlogsbuit van Fransen en Pruisen en in de Tweede Wereldoorlog van de Nazi’s …