"Karaktermoord"

26-02-2014 In juni 2012 presenteerde het Openbaar Ministerie een rapport over een groot aantal sterfgevallen in Sint Joseph, Heel. Volgens dit rapport zouden 37 gehandicapte jongens in de jaren 1952-1954 onder verdachte omstandigheden - er zou met opzet te veel morfine zijn toegediend - overleden zijn. Een tweetal personen werd verantwoordelijk gehouden. Allereerst betrof dit de in Sint Joseph werkzame broeder Andreas. Hij was belast met de dagelijkse zorg en verpleging voor een aantal jongens in ‘zijn’ zaal. Daarnaast was er de huisarts dokter Verstraelen die op zijn minst medeplichtig zou zijn geweest door de broeder te faciliteren, althans een oogje dicht te knijpen.