Uurtarief

Een advocaat is zeker niet goedkoop. Toch zijn onze tarieven in vergelijking met andere advocaten bepaald redelijk te noemen.

Het uurtarief bedraagt tussen € 150,-- per uur en € 220,-- per uur. De hoogte is afhankelijk van onder meer de aard of spoedeisendheid van de zaak. Daarnaast kan uw inkomen of het geringe belang van zaak voor ons aanleiding geven het tarief te matigen. In sommige gevallen zijn wij bereid om vaste prijsafspraken te maken.

U dient er rekening mee te houden dat het overeengekomen uurtarief altijd exclusief 5 % kantoorkosten en 21% omzetbelasting is. Kosten die derden in rekening brengen, zoals deurwaarder, griffie, accountant, kadaster of Kamer van Koophandel, zijn uiteraard evenzeer niet inbegrepen.