• Rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Steeds meer mensen zijn verzekerd bij rechtsbijstandsverzekeraars zoals bijvoorbeeld Achmea, Arag, DAS, SRK of Univé. Wij zijn doorgaans bekend met de door de verzekeraars gehanteerde polisvoorwaarden en staan diverse klanten bij op basis van hun rechtsbijstandsverzekering.

Op basis van Europese regelgeving en jurisprudentie heeft u in beginsel het recht om zelf uw advocaat te kiezen. Verzekeraars beweren helaas vaak anders. Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 is de vrije advocaatkeuze ook in de rechtspraak bevestigd. Indien er sprake is van een procedure kunt u uw rechtsbijstandsverzekeraar verzoeken uw belangen verder te laten behartigen door Dronkers & Dronkers Advocaten.