Rechtsbijstandsverzekering

Steeds meer mensen zijn verzekerd bij Rechtsbijstandsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld bij Achmea, Arag, DAS, SRK en Univé. Wij zijn doorgaans bekend met de door de verzekeraars gehanteerde polisvoorwaarden en staan diverse klanten bij op basis van een rechtsbijstandsverzekering.

Op basis van Europese regelgeving en jurisprudentie heeft u in beginsel het recht om zelf uw advocaat te kiezen. Verzekeraars beweren helaas vaak anders.


Vragen ? Neem gerust contact met ons op.