Van overheidswege gefinancierde advocaat ("toevoeging")

Sommige mensen komen in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zgn "toevoeging" ook wel aangeduid als "pro deo rechtshulp" ). De overheid betaalt dan het grootste deel van de advocaatkosten. Daarbij wordt uw inkomen en vermogen door de Raad voor Rechtsbijstand  getoetst aan de hand van inkomens- en vermogensnormen 

Wilt u weten of u in aanmerking komt een toevoeging ? Belt u gerust een van de advocaten, zij staan u graag te woord.

De rechtzoekende zelf betaalt slechts een eigen bijdrage aan de advocaat. In sommige gevallen, waaronder sommige strafzaken, bent u zelfs geen eigen bijdrage verschuldigd of heeft u altijd recht op gefinancierde rechtsbijstand.

U heeft normaliter geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzameljaarinkomen hoger is dan € 24.600 (voor alleenstaanden) of € 34.700 (voor niet-alleenstaanden). Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan bedraagt de eigen bijdrage ten minste € 143,-- en maximaal € 849,--. (normbedragen per 1 januari 2017, zie Raad voor Rechtsbijstand.