• Cursussen

Cursussen

Dronkers & Dronkers Advocaten verzorgt in samenwerking met H&H Advocaten uit Roermond meerdere keren per jaar cursussen t.b.v. de advocatuur. Ook wordt er onderwijs gegeven aan HBO instellingen.

In het verleden werden er diverse cursussen verzorgd waarbij de cursisten - onder het genot van een natje en een droogje - werden bijgespijkerd over diverse onderwerpen: 

- Opiumwet
- Jeugdrecht
- Materieel en formeel strafrecht 
- de Criminele Inlichtingen Eenheid
- Digitale opsporing

De cursussen zijn drukbezocht en worden verzorgd door advocaten, rechters, officieren van justitie of andere specialisten in hun vakgebied. 

Stuk voor stuk cursussen waarbij theorie en praktijk dicht bij elkaar liggen. Het streven is de cursisten kennis bij te brengen die bij wijze van spreken de dag daarna al in de rechtszaal kan worden gebruikt. 

Binnenkort zullen er wederom cursussen worden georganiseerd. Desgevraagd worden ook cursussen op maat en zo nodig op een door u aan te geven locatie verzorgd.Neem contact op met ons kantoor en vraag naar de mogelijkheden.