• mr. Rose-Marijn Teeuwen

mr. Rose-Marijn Teeuwen

Mw. mr. Rose-Marijn Teeuwen is al jarenlang verbonden aan ons kantoor en een zeer bekwame en kundige advocate. Zij heeft een ruime ervaring in zaken als echtscheidingen, alimentatieberekeningen, arbeidsgeschillen en erfrechtelijke kwesties.

Rechtsgebieden:
- civiel recht algemeen
- personen- en familierecht
- arbeidsrecht
- erfrecht
- strafrecht


In haar aanpak is Rose-Marijn pragmatisch en oplossingsgericht. Zo mogelijk probeert zij geschillen in onderling overleg op te lossen. Mocht dat echter, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk zijn dan schroomt zij niet om een procedure aanhangig te maken en uw belangen in de rechtbank te behartigen. U kunt bij haar ook terecht om de hoogte van de alimentatie te (her)berekenen waarbij zij u op basis van die berekening een helder advies kan geven over de haalbaarheid van een eventuele procedure.

Buiten kantooruren kunt u Rose-Marijn mobiel bereiken op: 06-43996773

Registratie Orde van Advocaten cf. art. 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur
Mr. Rose-Marijn Teeuwen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht;
- Erfrecht;
- Personen en Familierecht - Echtscheidingen, Alimentatiezaken en Omgangsregelingen;
- Personen en Familierecht - Jeugdbeschermingsrecht;
- Personen en Familierecht - Ouderschap en erkenning;
- Strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.