• mw. mr. Rose-Marijn Teeuwen

mw. mr. Rose-Marijn Teeuwen

Mr. Rose-Marijn Teeuwen is al jaren verbonden aan ons kantoor en richt zich met name op familierecht en arbeidsrecht.

In haar aanpak is Rose-Marijn pragmatisch en oplossingsgericht. Zij kan ook voor u de hoogte van de alimentatie doorrekenen waarbij zij u op basis van die berekening een helder advies kan geven over de haalbaarheid van een eventuele procedure