• Kirsten Verstappen

Kirsten Verstappen

Kirsten is na haar stage bij ons kantoor in dienst getreden als juridisch secretaresse. Voor praktische vragen over ons kantoor en voor het plannen van een afspraak kunt u bij haar altijd terecht.