mw. Kirsten Verstappen

Kirsten is na haar stage bij ons kantoor in dienst getreden als juridisch secretaresse. Voor praktische vragen over ons kantoor en voor het plannen van een afspraak kunt u bij haar altijd terecht.