"De advocaat op het toneel"

20-04-2015 Afgelopen vrijdag heb ik in ‘Zalencentrum de Harmonie’ enorm genoten van de voorstelling ‘Die raar femilie’ van onze eigen toneelvereniging “Ôngerein”. En met mij nog honderden andere mensen, want de vijf voorstellingen die de afgelopen twee weekenden werden gehouden waren – zoals vrijwel elk jaar – stijf uitverkocht. In het stuk was een glansrol weggelegd voor ‘dorpsadvocaat’ Maessen, die zijn oude vriend ingenieur Weber mocht verrassen met de blijde boodschap dat diens zoon uit een vorig huwelijk naar hem op zoek was.