“Niet klagen maar dragen”

02-03-2015 In mijn praktijk krijg ik geregeld te maken met cliënten die bezwaar wensen aan te tekenen tegen de beslissing van een bestuursorgaan. Gemeenten, het UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs; allemaal hebben ze wel eens een bezwaarschrift van mij mogen ontvangen en geregeld heb ik aan mogen schuiven voor een kop koffie om dit bezwaar samen met mijn cliënt toe te lichten. Niet zelden zonder resultaat! Het is mijn beroep bestuursrechtelijke ongeregeldheden aan de kaak te stellen.