"Over recht spreken wat krom is"

09-04-2016 Wetten zijn er voor de burgers, maar soms is het aan de rechter om een wijs oordeel te vellen in het geval toepassing van een wet tot onredelijke resultaten zou leiden. Vaak is het dan aan de rechter om tot redelijkheid en rechtvaardigheid te komen in het individuele geval. Een rechter mag in zeker zin de troep opruimen van de wetgever. De rechter heeft het voortouw genomen in situaties waar ‘de politiek’ al decennia te verdeeld of simpelweg te laf was om knopen door te hakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken, waarbij rechters een lastig oordeel moesten vellen naar aanleiding van de euthanasie-problematiek.